Wybory na członków komitetu PAN

Szanowni Państwo,16.12.2019 r. otwarto system głosowania na członków komitetówPolskiej Akademii Nauk: https://wyborykomitety.pan.pl/. Systembędzie aktywny przez 5 dni – do 20.12.2019 r. Kandydatką do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z ramieniaAkademickiego Towarzystwa Andragogicznego – partnera StowarzyszeniaGerontologów Społecznych – jest prof. dr hab. Elżbieta Kowalska –Dubas, wice …

Zebranie wyborcze SGS

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Zarząd Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych zaprasza na walne zebranie wyborcze, które odbędzie się 13 listopada 2019r w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Zebranie odbędzie się zaraz po zakończeniu VII Jesiennych …

Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arkadiuszowi Wąsińskiemu z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członkowi naszego stowarzyszenia. W imieniu zarządu oraz całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arturowi Fabisiowi, wiceprezesowi zarządu SGS, naszemu koledze. W imieniu całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

Konkurs SGS rozstrzygnięty

Konkurs SGS na wybitną monografię naukową z gerontologii społecznej został rozstrzygnięty. Zarząd Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, po zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącej Kapituły Nagrody prof. UŁ. dr hab. Elżbiety Dubas, sformułowanej w oparciu o opinie powołanych przez kapitułę recenzentów, przyznał nagrodę w kategorii monografia …