III Konferencja Gerontologiczna

Szanowni Państwo

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
we współpracy z:
Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz
Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych zaprasza na
III Konferencję Gerontologiczną
z cyklu: Refleksje nad starością
„Być i Stawać się w starości”
16-17 lutego 2018 – Łódź

Więcej informacji: http://zaigs.uni.lodz.pl/

Leave a comment