Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse, zagrożenia

Szanowni Państwo

Akademia Jana Długosza w Częstochowie – Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire

Zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse, zagrożenia

7 grudnia 2017 Częstochowa

Organizatorzy postawili następujące pytania, ogniskujące problematykę wystąpień konferencyjnych:
1. Czy życie w społeczności wiejskiej – tradycyjnej, bardziej zamkniętej, oddalonej od centrów urbanistycznych wzmacnia jakość życia seniorów?
2. Jaka jest kondycja zdrowotna seniorów i jaką propozycję ma dla nich lokalny system ochrony zdrowia?
3. Czy oddalenie od jednostek ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej i kulturalnej ma wpływ na ich aktywność i poczucie sensu życia? A może taka sytuacja wzmacnia życie na łonie rodziny, wspiera rozwój aktywności opiekuńczej, zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa?
4. czy zmiany ostatnich lat, zwiększone środki finansowe na ochronę zdrowia, usługi rehabilitacyjne, aktywizację i opiekę w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo seniorów?
5. Czy starszym mieszkańcom wsi żyje się dostatniej niż ich rówieśnikom z terenów zurbanizowanych, czy może są bardziej podatni na wykluczanie ekonomiczne i społeczne?
6. Jaką rolę odgrywa polityka społeczna i praca socjalna w kreowaniu lepszej rzeczywistości w warunkach wiejskich?

Udział w konferencji oraz publikacja pokonferencyjna są bezpłatne

Termin zgłoszenia mija 20 listopada, zgłoszenia można wysyłać na adres
senator.ryszard.majer@gmail.com.

Leave a comment