Konkurs SGS rozstrzygnięty

Konkurs SGS na wybitną monografię naukową z gerontologii społecznej został rozstrzygnięty.

Zarząd Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, po zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącej Kapituły Nagrody prof. UŁ. dr hab. Elżbiety Dubas, sformułowanej w oparciu o opinie powołanych przez kapitułę recenzentów, przyznał nagrodę w kategorii monografia autorska za rok 2018 pracy:

Artur Fabiś, Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ISBN 978-83-8084-198-7 .

Laureatowi gratulujemy!

Kosz (0)

Sorry, comments are closed for this post.