Konferencja: Nadużycia wobec osób starszych

Z okazji World Elder Abuse Awareness Day, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) i we współpracy ONZ DESA Programme4 Ageing organizuje Międzynarodową Konferencję Ekspertów z udziałem wybitnych znawców tematu, w tym przedstawicieli m.in. ONZ i WHO

Nadużycia wobec osób starszych. Prewencja i Ochrona, 14-15,06.2019 Kraków, UP

Do grona słuchaczy i dyskutantów zaproszono profesjonalistów, których działalność naukowa i/ lub zawodowa wiąże się z tematem nadużyć wobec osób starszych, w tym przedstawicieli polityki senioralnej, reprezentantów NGO, pracowników pomocy społecznej, policji, geriatrów, gerontologów i pedagogów społecznych

W trakcie konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Zaplanowano następujące sesje:
1) Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Starszych (z udziałem Rio Hada, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations) ;
2) Przemoc wobec osób starszych – doświadczenia lokalne
3) Panel ministerialny (z krajów UE);
4) Międzynarodowe rozwiązania systemowe – zapobieganie i ochrona;

Rejestracji należy dokonać w terminie do 3.06. 2019 za pośrednictwem strony internetowej

https://weaad2019.up.krakow.pl/

Zapraszamy

Sorry, comments are closed for this post.