Daily Archives: 28 czerwca 2019

Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arkadiuszowi Wąsińskiemu z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członkowi naszego stowarzyszenia. W imieniu zarządu oraz całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!