Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arkadiuszowi Wąsińskiemu z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członkowi naszego stowarzyszenia.

W imieniu zarządu oraz całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

Sorry, comments are closed for this post.