Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arkadiuszowi Wąsińskiemu z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członkowi naszego stowarzyszenia. W imieniu zarządu oraz całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

Habilitacja

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Arturowi Fabisiowi, wiceprezesowi zarządu SGS, naszemu koledze. W imieniu całej społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

Konkurs SGS rozstrzygnięty

Konkurs SGS na wybitną monografię naukową z gerontologii społecznej został rozstrzygnięty. Zarząd Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, po zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącej Kapituły Nagrody prof. UŁ. dr hab. Elżbiety Dubas, sformułowanej w oparciu o opinie powołanych przez kapitułę recenzentów, przyznał nagrodę w kategorii monografia …