Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych powstało z inicjatywy osób reprezentujących różne środowiska naukowe z całej Polski, podejmujących w swej pracy naukowej zagadnienia z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej. Inicjatywę założenia stowarzyszenia podjęto już w 2011 roku na spotkaniu założycielskim zwołanym przy okazji Zakopiańskiej Konferencji Andragogicznej organizowanej przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, na którym obecnych było 17 członków założycieli.

7 lutego 2012 roku SGS uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000408690

Cele działania:

I. Wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej, w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie badań ogólnopolskich i międzynarodowych,
 2. zdobywanie funduszy dla realizacji projektów badawczych,
 3. wspieranie badań lokalnych,
 4. wspieranie badań do prac awansowych

II. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów starzenia się i starości poprzez:

 1. działalność wydawniczą, naukową i popularno-naukową,
 2. tłumaczenie dzieł zagranicznych,
 3. organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń,
 4. tworzenie, patronowanie i wspieranie instytucji działających na rzecz osób starszych,
 5. promowanie kształcenia gerontologicznego.

III. Profesjonalizacja pracy z osobami starszymi poprzez opracowanie i wdrożenie standardów kształcenia profesjonalistów w zakresu pracy opiekuńczej, edukacyjnej i animacyjnej z osobami starszymi (geragogów).

IV. Podnoszenie kwalifikacji, koordynacja działań i integracja interdyscyplinarnego środowiska gerontologów edukacyjnych (geragogów) poprzez:

 1. organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu,
 3. stworzenie platformy internetowej i baz danych dla środowiska gerontologów społecznych.

V. Tworzenie warunków do rozwoju subdyscypliny – geragogiki oraz praktyki geragogicznej poprzez inne działania.