Nr konta SGS:
56 1540 1128 2112 7005 2718 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Katowicach

Wysokość składki członkowskiej 50zł na rok