Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych powstało z inicjatywy osób reprezentujących różne środowiska naukowe z całej Polski, podejmujących w swej pracy naukowej zagadnienia z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej. Inicjatywę założenia stowarzyszenia podjęto już w 2011 roku na spotkaniu założycielskim zwołanym przy okazji Zakopiańskiej Konferencji Andragogicznej organizowanej przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, na którym obecnych było 17 członków założycieli.

7 lutego 2012 roku SGS uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000408690